January 06, 2014

Bagong Taon ng Pagbangon

Natuyo na ang tubig, naubos na ang baha
Unti unting sumisibol ang liwanag sa mukha.


 Binibuo ang pag-asa kung mayroon mang natira
Pinagtitibay ang pamilya, haliging ginuho ni Yolanda. 


Pag-asa ang hatid sa bawat isa ng bagong taon
Higit sa tulad nilang nawalan ng kinabukasan noong isang taon


Hindi matitinag, tatag ng Pinoy
Sa kabila ng delubyo, sigaw nilaý pag-ahon. 

Tapos na ang unos, ang bangungot ng kahapon
Hinaharap ang bagong taon, kaakibat ng pagbangon.

Isang kahilingan, ang aking iiwan
Sa pagtatapos ng tulang iyong nadaan
Nawaý sa bawat oras na silaý iyong maalala
Sumambit sa Maykapal, dasal para sa kanila. 

---
Photos by: Dhes Handumon

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...