April 20, 2010

Makabagong Lapis at Kwaderno

Sa makabagong mundo, sa gitna ng gulo...
Napagka-kabit-kabit tayo ng teknolohiyang tulad nito.
Malayo't malapit, walang pinipinili...
Sa pagbukas nitong makina, lahat puede ng makita.

Dito sa aking pahina, halo halo din ang mababasa...
Mga pangarap at pangamba, mababanaag sa bawat letra.
Opinyon at kuro-kuro, malayang ipahahayag...
Mga saloobin at paniniwala, ibabahagi ng walang kaba.

Bakit nga ba kailangan pa? Ano bang halaga nitong mga pahina?
Ang mga titik na ito, bakit ba iyong binabasa?
Anong importansya ng opinyon ko sa masa?
Saan nga ba aabot ang moderno kong sandata?

Kung nais makilala kung sino nga ba ako?
Ako'y isang Filipino, tawag sa akin ay OFW...
Nakikibaka sa banyagang lugar, para sa mas maayos na buhay.
Nagnanais na makatulong sa pamilya, na kahit paano, sila ay maisalba.

Anong eksena ko, bakit meron nito?
Isa lang naman ang pakay dito sa makabagong lapis at kwaderno...
Na maipamahagi ang Larawan at Panulat, mula sa puso ko...
At naway may mapulot ka, kahit isang piraso...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...